Четвер, 06.08.2020, 04:27

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

Головна » Файли » Нормативна база » Колективний договір

Конкурс на кращий колективний договір
29.07.2013, 11:36

Додаток

до постанови Президії ФПУ

від 16.09.2010 №  П – 42 – 6

 

Положення

про Всеукраїнський конкурс

на кращий колективний договір

 

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір (далі – конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи та посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, зокрема з питань забезпечення продуктивної зайнятості, зростання заробітної плати, створення безпечних і здорових умов праці, поширення передового досвіду цієї роботи.

1.2. Конкурс проводиться один раз на два роки. Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють первинні профспілкові організації, що входять до складу членських організацій Федерації профспілок України та відповідають умовам визначеним цим положенням.

1.3. Організатором проведення конкурсу на національному рівні виступає Федерація професійних спілок України, на галузевому рівні – всеукраїнські профспілки.

 

ІІ. Умови участі у конкурсі

2.1. Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір не можуть брати підприємства якщо:

- їх колективні договори не пройшли повідомну реєстрацію в місцевих органах виконавчої влади (самоврядування) чи основні положення  колективного договору суперечать чинному законодавству, не відповідають Генеральній і галузевим угодам;

- наявні факти недотримання гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною, галузевими, регіональними угодами, невиконання основних положень колективного договору;

- до їх керівників у звітному періоді застосовано санкції за порушення законодавства про працю та охорону праці (адміністративні, судові рішення, приписи органів нагляду);

- протягом дії колективного договору виникала заборгованість із заробітної плати та перерахування профспілкових внесків, інших виплат, передбачених законодавчими актами України;

- мають заборгованість із податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів і з виплат до фондів соціального страхування;

- протягом дії колективного договору відбулося скорочення чисельності працівників понад 5% від загальної чисельності штатних працівників за ініціативою роботодавця;

- у звітному періоді сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком або групові нещасні випадки на виробництві з вини підприємства, допущено приховування від розслідування та обліку хоча б одного нещасного випадку на виробництві;

- надали неправдиву або неповну інформацію;

 - знаходяться в процесі реорганізації, ліквідації чи банкрутства.

 

ІІІ. Порядок визначення кращих колективних

договорів та переможців у номінаціях

3.1. Визначення переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір відбувається за номінаціями «Кращий колективний договір у _________________ галузі».

3.2. Підприємства, що мають намір взяти участь у конкурсі, надають матеріали виборним органам галузевих профспілок у визначені ними строки та за встановленою ними формою.

3.3. Визначення кращих колективних договорів – переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за номінаціями здійснюється  виборними органами всеукраїнських профспілок (Президія, Центральний комітет, Рада). Фінансування проведення конкурсу та заохочення учасників на цьому рівні здійснюється за рахунок всеукраїнських профспілок.

3.4. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є забезпечення на основі реалізації зобов’язань за колективним договором позитивної динаміки щодо:

1) продуктивної зайнятості працівників та збереження чисельності працюючих;

2) рівня оплати праці;

3) підвищення професійної конкурентоспроможності працівників;

4) економічної діяльності;

5) розвитку виробничої демократії, участі профспілки та працівників в управлінні підприємством;

6) соціального розвитку підприємства та соціального захисту працюючих і членів їхніх сімей;

7) зниження рівня виробничого травматизму та кількості нещасних випадків.

3.5. Федерація профспілок України за результатами визначення переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за номінаціями створює перелік кращих колективних договорів за відповідний рік, оприлюднює його на сайті ФПУ  та здійснює нагородження переможців.

3.6. Максимальна кількість номінантів, що можуть бути представлені всеукраїнською профспілкою до нагородження та внесення до реєстру кращих колективних договорів за відповідний рік, не може перевищувати трьох і визначається з урахуванням наступних показників: кількості укладених галузевих угод; кількості укладених колективних договорів та загальної кількості членів профспілки.

3.7. Організаційне забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір, попередній розгляд і підготовку матеріалів для нагородження переможців конкурсу здійснює Організаційний комітет. Для забезпечення діяльності Організаційного комітету створюється Секретаріат. Кількісний та персональний склад Оргкомітету й Секретаріату затверджує Президія ФПУ.

3.8. Всеукраїнські профспілки до 1 березня наступного за звітним року подають Організаційному комітету інформацію про кількість укладених галузевих угод і колективних договорів та загальну кількість членів профспілки. Статистичні дані мають бути надані за станом на 31 грудня звітного року.

3.9. Організаційний комітет на підставі отриманої інформації встановлює квоту та до 10 березня наступного за звітним року повідомляє всеукраїнські профспілки про максимальну кількість номінантів, що можуть бути представлені ними до нагородження.

3.10. У разі ненадання вказаної інформації в строки, що встановлені в пункті 3.7 цього Положення, всеукраїнська профспілка може представити до нагородження лише одного номінанта.

3.11. Всеукраїнські профспілки до 10 квітня наступного за звітним року подають Організаційному комітету матеріали згідно з додатком № 1 до цього Положення.

3.12. Матеріали, що надійшли після 10 квітня, Оргкомітетом не розглядаються.

3.13. Організаційний комітет здійснює:

- перевірку дотримання номінантами умов участі у конкурсу;

- підготовку матеріалів для розгляду Президією Федерації профспілок України.

3.14. У разі необхідності Організаційний комітет має право запросити додаткові дані.

3.15. Рішення Організаційного комітету приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості його членів та оформлюється протоколом.

3.16. Для визначення переможців конкурсу встановлюються перше, друге та третє призові місця у кожній номінації.

  

ІV. Порядок нагородження переможців

Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір

4.1. Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу здійснюється Президією Федерації профспілок України, як правило, до 1 Травня – Дня міжнародної солідарності трудящих.

4.2. Трудові колективи підприємств, які посіли перші, другі та треті призові місця у номінаціях, нагороджуються дипломами переможців.

4.3. Профспілкові комітети підприємств-переможців конкурсу  у номінаціях нагороджуються:

 - за перше призове місце – знаком ФПУ «За кращу колективно-договірну роботу»;

- за друге та третє призові місця – почесними грамотами ФПУ.

Всеукраїнські профспілки за власний рахунок можуть встановлювати додаткові заохочення для профспілкових комітетів підприємств-переможців конкурсу у відповідній номінації.

4.4. Голови профспілкових комітетів – переможців конкурсу за їхньою згодою можуть залучатися до участі в роботі постійних комісій Ради ФПУ та до участі в семінарах-практикумах ФПУ з формування основних напрямів колективно-договірної роботи.

4.5. Керівники підприємств-переможців конкурсу можуть бути нагороджені  з урахуванням норм положень про ці нагороди:

- за перше призове місце – почесним знаком ФПУ «За розвиток соціального партнерства»;

- за друге та третє призові місця – почесними грамотами ФПУ.

Рішення про представлення керівників підприємств-переможців конкурсу до нагородження приймається Організаційним комітетом за поданням всеукраїнської профспілки, що рекомендувала підприємство для участі в конкурсі.

4.6. Дипломи та нагороди переможцям конкурсу вручаються членами Президії Федерації профспілок України в урочистій обстановці протягом двох місяців із дня прийняття відповідної постанови Президії ФПУ.

4.7. Висвітлення досвіду роботи переможців конкурсу здійснюється засобами масової інформації ФПУ, її членських організацій.

4.8. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок ФПУ та  всеукраїнських профспілок.


 

Додаток до Положення про Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір

за ______ рік

Заклад _________________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

________________________________________________________________________________________________________________

заявляє про свою участь у конкурсі.

Керівник підприємства (назва посади) _____________________________________ ___________________________________________________________________________

             (прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________

Голова профкому __________________________________________________________

                            (прізвище, ім’я, по батькові)

Профком _______________________________________________________________

                                                                                (повне найменування профкому)

Поштова адреса: __________________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон, факс, e-mail: _____________________________________________

 

З порядком проведення конкурсу ознайомлені та погоджуємося. Підтверджуємо, що за звітний період і за станом на 31 грудня _____ р.:

1. Підприємство не мало заборгованості з виплати заробітної плати, з платежів до фондів соціального страхування, з перерахування профспілкових внесків і відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, з податків та зборів перед бюджетами всіх рівнів.

2. На підприємстві соціальні гарантії за колективним договором є вищими від рівня, встановленого Генеральною та галузевою угодами (або відповідають цьому рівню). Виконання норм і зобов’язань за колективним договором підтверджено актом про їх виконання.

3. На підприємстві не було нещасних випадків зі смертельним наслідком або групових нещасних випадків на виробництві з вини підприємства. Не було випадків приховування від розслідування та обліку нещасних випадків.

4. Підприємство не перебуває в процесі реорганізації, ліквідації або банкрутства.

Повноту та достовірність даних, зазначених у цій заявці та додатках до неї, гарантуємо.

Додатки:

1. Колективний договір укладено на термін ___________________________

та зареєстровано______________________________________________________

                                                     (назва реєструючого органу, №, дата повідомної реєстрації, зауваження)

2. Копії колективного договору (текстова та електронна версії), протоколів підведення підсумків виконання колективного договору. Акт про виконання норм і положень колективного договору за звітний рік.

3. Статистичну звітність (форма 1-ПВ) за звітний і попередній роки.

4. Інші документи та матеріали на розсуд учасника конкурсу з урахуванням перспективних напрямів діяльності за номінаціями.

Керівник ___           Голова профкому _____

МП

дата

Категорія: Колективний договір | Додав: Himich | Теги: конкурс, положення, Колективний договір
Переглядів: 695 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Категорії розділу

Постанови [0]
Колективний договір [9]

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 18

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0